Winkel aanbieder: World of Textiles

Privacy & koekjes

Inhoudsopgave:

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
 2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
 3. Algemene informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
 4. Hostingdiensten door een derde partij
 5. Persoonlijke gegevens in het bestelproces
 6. Overdracht van gegevens voor de uitvoering van het contract
 7. Kredietbeoordeling
 8. Nieuwsbrief
 9. Gebruik van cookies
 10. Recht op toegang tot informatie
 11. Toestemming

 

 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke persoon:

Willy Maisel GmbH

Münchberger Straße 46

95176 Konradsreuth

Deutschland

 

Tel.:                       +49 (9292) 519 – 0

E-Mail:                 info@world-of-textiles.com      

Website:             www.world-of-textiles.com

 

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en voor het intrekken van verleende toestemmingen, neem dan contact op met

Michael Knapp (GDDcert)

Münchberger Straße 46

95176 Konradsreuth

Deutschland

 

Tel.:                       +49 (9292) 519 – 0

Fax.:                      +49 (9292) 519 – 99220

E-Mail:                 datenschutz@world-of-textiles.com

 

III. Algemene informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Wanneer u een website oproept, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, het overgedragen gegevensvolume en de opgevraagde aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de storingsvrije werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een juiste voorstelling van ons aanbod in het kader van een belangenafweging.

 

Hoe lang worden deze gegevens opgeslagen?

Het IP-adres wordt 7 dagen lang opgeslagen en vervolgens geanonimiseerd. Een persoonlijke referentie kan niet meer worden vastgesteld. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder F DSGVO.

 

IV. Hostingdiensten door een derde partij

In het kader van de verwerking namens ons levert een derde partij ons de diensten voor de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in de loop van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online shop worden verzameld, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers van de website. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

V. Persoonlijke gegevens in het bestelproces

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u ons deze informatie verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de verwerking van het contract of voor de verwerking van uw contactpersoon en u de bestelling niet kunt afronden of de contactpersoon kunt sturen zonder hun indicatie. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering van contracten en de verwerking van uw aanvragen.

 

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Na volledige verwerking van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na het verstrijken van eventuele bewaartermijnen volgens het fiscaal en handelsrecht gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens, of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere wettelijk toegestane doeleinden, waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

VI. Overdracht van gegevens voor de uitvoering van het contract

Om de overeenkomst uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste rederij, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan de door ons belaste betalingsdienstaanbieder of aan de gekozen betalingsdienst voor de verwerking van de betalingen.

 

In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening opent. In dit geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens inloggen bij de betaaldienstverlener. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing. Meer informatie over onze aanbieder is te vinden op:

Paypal:                 https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Stripe:                  https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation

 

VII. Kredietbeoordeling

Als we vooruit betalen, bijvoorbeeld bij een aankoop op rekening, kunnen we een kredietrapport op basis van wiskundig-statistische procedures krijgen van Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Duitsland, om onze legitieme belangen te beschermen. Voor dit doel geven wij de voor een kredietbeoordeling vereiste persoonsgegevens door aan Creditreform en gebruiken wij de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtige beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scoringswaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en waarin onder andere adresgegevens voor de berekening zijn opgenomen. Uw belangen die het waard zijn om beschermd te worden, worden in aanmerking genomen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

VIII. Nieuwsbrief

Op onze website is er de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief te versturen.

 

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

 

Hoe kan ik de nieuwsbrief opzeggen?

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen.

 

IX. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die het mogelijk maakt de browser te identificeren wanneer u terugkeert naar de website.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We gebruiken cookies op verschillende pagina's om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan de belangen van onze klanten.

 

Hoe lang worden de cookies opgeslagen?

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser.

 

Hoe kan ik de cookies uitschakelen?

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat u individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Deze functie wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Wij willen er echter op wijzen dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

 

U vindt de instellingen voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™:               https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™:          http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:            https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™:              http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 

Google Web Fonts

Wij gebruiken op onze website "Google Web Fonts", een dienst van Google Ireland, Google Building Gordon House, Barrow St., Dublin 4, Ierland (hierna te noemen "Google"). Google Web Fonts maakt het gebruik van externe lettertypen mogelijk, de zogenaamde Google Fonts. Hiervoor worden de vereiste Google-lettertypen vanuit uw webbrowser in de browsercache geladen wanneer u onze websites oproept. Dit is noodzakelijk zodat uw browser een visueel verbeterde weergave van de teksten kan weergeven. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt voor de weergave. De integratie van deze webfonts gebeurt door middel van een serveraanvraag, meestal op een server van Google in de VS. Hiermee wordt naar de server overgebracht welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Het IP-adres van de browser van uw eindapparaat wordt ook door Google opgeslagen - in dit geval hebben wij geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google Web Fonts worden verzameld en verwerkt.

Wij gebruiken Google Web Fonts voor optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze websites voor u te verbeteren en het ontwerp ervan gebruiksvriendelijker te maken. Dit gaat gepaard met ons rechtmatige belang bij de verwerking van de voorgaande gegevens door de derde partij. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.

Voor meer informatie over privacy, zie het privacybeleid van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u hier:

https://fonts.google.com/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 en https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

 

IP Anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

Plugin del browser

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Orderafhandeling

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

 

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "Demografische kenmerken" van Google Analytics. Zo kunnen we rapporten genereren met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het gedeelte "Opting out of data collection".

 

Opslagduur

Bij Google opgeslagen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie de volgende link voor details: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

Analyse door wiredminds

Onze website maakt gebruik van de telpixeltechnologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren.

Er kunnen gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen waaruit gebruikersprofielen onder een pseudoniem worden aangemaakt. Waar mogelijk en zinvol worden deze gebruikersprofielen volledig anoniem gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden aan wiredminds doorgegeven of rechtstreeks door wiredminds verzameld. Wiredminds kan gebruik maken van informatie die is achtergelaten door bezoeken aan de websites om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De aldus verkregen gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Als IP-adressen worden geregistreerd, worden ze onmiddellijk anoniem gemaakt door het laatste nummerblok te verwijderen.

optOut: Uitsluiten van tracking

 

Privacybeleid voor het gebruik van Hotjar

Deze website maakt gebruik van functies van de Hotjar webservice, die wordt beheerd door Hotjar Ltd, een Europees bedrijf dat gevestigd is in Malta (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Hotjar gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een Hotjar-server overgebracht en daar opgeslagen. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun eindapparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (wordt alleen in anonieme vorm verzameld en opgeslagen), de grootte van het scherm, het type apparaat (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, de locatie (alleen land), de voorkeurstaal voor het weergeven van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een pseudoniem gebruikersprofiel. De informatie wordt niet gebruikt door Hotjar of door ons om individuele gebruikers te identificeren, noch wordt het samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, letter F DSGVO.

Meer informatie is te vinden in Hotjar's privacybeleid: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 

Deactivering van Hotjar

Als u niet wilt dat Hotjar uw gegevens verzamelt, kunt u de Hotjar Opt Out activeren. Daar heeft u de mogelijkheid om het verzamelen van gegevens door Hotjar te deactiveren of opnieuw te activeren door een simpele klik op de rode Deactivate Hotjar knop. Let op: Het verwijderen van cookies, het gebruik van de incognito/privé-modus van uw browser of het gebruik van een andere browser zorgt ervoor dat er weer gegevens worden verzameld.

U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar en tegen het instellen van Hotjar tracking cookies op andere websites via deze link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 

IP Anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik voor de exploitant van de website te leveren. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

 

Plugin del browser

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

X. Recht op toegang tot informatie

U heeft recht op gratis informatie over de door ons opgeslagen gegevens over uw persoon en, indien van toepassing, een recht op correctie, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid of verwijdering van deze gegevens.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

XI. Toestemming

De volgende toestemming(en) hebt u ons expliciet gegeven en wij hebben uw toestemming vastgelegd. Volgens de Duitse Telemediawet zijn wij verplicht de inhoud van de toestemmingen te allen tijde beschikbaar te houden voor opvraging.

 

Registratie

"Ik wil me registreren voor toekomstige bestellingen en u vragen mijn gegevens in uw klantenbestand in te voeren".

 

Kredietbeoordeling

"Ik ben het ermee eens dat Creditreform op basis van wiskundig-statistische methoden kredietwaardigheidsinformatie kan opvragen bij Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Duitsland, ten behoeve van haar eigen kredietbeoordeling. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Ik kan gedetailleerde informatie over de werking van Creditreform vinden op https://www.creditreform.de/index.html.".

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming(en) per e-mail intrekken op: support@world-of-textiles.com met werking voor de toekomst.