Stronę obsługuje: World of Textiles

Polityka prywatności

Spis treści:

 1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej
 2. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych osobowych
 3. Ogólne informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych
 4. Usługi hostingowe świadczone przez usługodawcę będącego osobą trzecią
 5. Dane osobowe w procesie zamawiania
 6. Przekazywanie danych w celu realizacji umowy
 7. Ocena kredytowa
 8. Newsletter
 9. Korzystanie z ciasteczek
 10. Prawo dostępu do informacji
 11. Zgoda

 

 

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną za podstawowe przepisy o ochronie danych osobowych i inne krajowe przepisy o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich oraz inne przepisy o ochronie danych osobowych jest osoba odpowiedzialna:

Willy Maisel GmbH

Münchberger Straße 46

95176 Konradsreuth

Deutschland

 

Tel.:                                       +49 (9292) 519 – 0

E-Mail:                                 info@world-of-textiles.com      

strona internetowa:       www.world-of-textiles.com

 

II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonych zezwoleń, prosimy o kontakt z:

Michael Knapp (GDDcert)

Münchberger Straße 46

95176 Konradsreuth

Deutschland

 

Tel.:                       +49 (9292) 519 – 0

Fax.:                      +49 (9292) 519 – 99220

E-Mail:                 datenschutz@world-of-textiles.com

 

III. Ogólne informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje jedynie tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz żądającego operatora (dane dostępu) i dokumentuje wywołanie.

Dlaczego zbieramy te dane?

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Służy to ochronie naszych w przeważającej mierze uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty w ramach równoważenia interesów.

 

Jak długo te dane są przechowywane?

Adres IP jest przechowywany przez 7 dni, a następnie anonimizowany. Nie można już ustalić osobistej referencji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F DSGVO.

 

IV. Usługi hostingowe świadczone przez stronę trzecią

W ramach przetwarzania w naszym imieniu, dostawca zewnętrzny świadczy nam usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej. Wszystkie dane zbierane w trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach przewidzianych do tego celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w opisanych tu ramach. Ten usługodawca znajduje się na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

V. Dane osobowe w procesie zamawiania

Zbieramy dane osobowe, gdy użytkownik przekazuje nam te informacje w ramach zamówienia lub gdy kontaktuje się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach potrzebujemy danych do realizacji umowy lub do realizacji Twojego kontaktu, a Ty nie możesz zrealizować zamówienia lub wysłać kontaktu bez ich wskazania. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych.

 

Dlaczego zbieramy te dane?

Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do celów przetwarzania umów i obsługi Państwa zapytań.

 

Jak długo dane są przechowywane?

Po całkowitym przetworzeniu umowy Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z przepisami prawa podatkowego i handlowego, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych do innych celów, które są prawnie dozwolone i o których informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

 

VI. Przesyłanie danych w celu wykonania umowy

W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie składania zamówienia, zebrane w tym celu dane dotyczące płatności przekażemy instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych lub wybranej usłudze płatniczej do przetwarzania płatności.

W niektórych przypadkach zbieramy te dane również sami od wybranych dostawców usług płatniczych, pod warunkiem, że otworzyli Państwo tam konto. W tym przypadku podczas składania zamówienia należy zalogować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępu. W tym zakresie obowiązuje deklaracja o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych. Dalsze informacje na temat naszego dostawcy można znaleźć pod adresem:

Paypal:                 https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Stripe:                  https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation

 

VII. Ocena kredytowa

W przypadku wpłaty zaliczki, na przykład w przypadku zakupu na rachunek, możemy uzyskać raport kredytowy oparty na metodach matematycznych i statystycznych z Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Niemcy, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. W tym celu przekazujemy Creditreform dane osobowe wymagane do oceny kredytowej i wykorzystujemy otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności do podjęcia wyważonej decyzji o ustanowieniu, wykonaniu lub rozwiązaniu stosunku umownego. Informacje o wiarygodności kredytowej mogą obejmować wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych i w których obliczeniach uwzględnia się między innymi dane adresowe. Państwa interesy godne ochrony są brane pod uwagę zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

VIII. Newsletter

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera, dane z maski wejściowej zostaną nam przekazane.

 

Dlaczego zbieramy te dane?

Zbiór adresów e-mail użytkownika jest wykorzystywany do wysyłania newslettera.

 

Jak długo dane są przechowywane?

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest więc przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.

 

Jak mogę zrezygnować z newslettera?

Subskrypcja newslettera może być w każdej chwili anulowana przez danego użytkownika.

W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

 

IX. Korzystanie z ciasteczek

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po powrocie na stronę internetową.

 

Dlaczego zbieramy te dane?

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z pewnych funkcji do wyświetlania odpowiednich produktów lub do badań rynkowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnej prezentacji naszej oferty, która przeważa nad interesami naszych klientów.

 

Jak długo przechowywane są ciasteczka?

Niektóre z używanych przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania danych można sprawdzić w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej.

 

Jak mogę wyłączyć ciasteczka?

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub wykluczała ich akceptację w niektórych przypadkach lub ogólnie. Funkcja ta jest opisana w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona, jeśli pliki cookie nie są akceptowane.

 

Ustawienia dla poszczególnych przeglądarek znajdziesz pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™:               https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™:          http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:            https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™:              http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

 

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analizy oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

 

Czcionki internetowe w google

Używamy na naszej stronie internetowej "Google Web Fonts", usługi świadczonej przez Google Ireland, Google Building Gordon House, Barrow St., Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Google Web Fonts umożliwia korzystanie z zewnętrznych czcionek, tak zwanych Google Fonts. W tym celu wymagane czcionki Google są ładowane z Twojej przeglądarki internetowej do pamięci podręcznej przeglądarki podczas wywoływania naszych stron internetowych. Jest to konieczne, aby Twoja przeglądarka mogła wyświetlić ulepszoną wizualnie prezentację tekstów. Jeśli przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do wyświetlania jest używana standardowa czcionka z komputera. Integracja tych czcionek internetowych odbywa się za pomocą żądania serwera, zwykle na serwerze Google w USA. Przenosi się to na serwer, który z naszych stron internetowych, które Państwo odwiedziliście. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika jest również zapisywany przez Google - w tym przypadku nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych i przetwarzanych przez Google Web Fonts.

Korzystamy z Google Web Fonts w celu optymalizacji, w szczególności w celu poprawy wykorzystania naszych stron internetowych dla Ciebie i uczynienia ich projektowania bardziej przyjaznym dla użytkownika. Towarzyszy temu nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu poprzednich danych przez dostawcę zewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć tutaj:

https://fonts.google.com/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 oraz https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

 

IP Anonimowość

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 

 

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją "opt-out" jest ustawiony w celu uniemożliwienia zbierania informacji o przyszłych wizytach na tej stronie:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Realizacja zamówień

Zawarliśmy umowę z firmą Google na przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji "funkcje demograficzne" Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z danych osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę funkcję, zmieniając ustawienia reklam na swoim koncie Google, lub generalnie zakazać Google Analytics gromadzenia jego danych w sposób opisany w sekcji "Rezygnacja z gromadzenia danych".

 

Czas trwania składowania

Dane o użytkownikach i zdarzeniach przechowywane w Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, ID reklamowe Androida), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Prosimy o zapoznanie się z poniższym linkiem w celu uzyskania szczegółowych informacji: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

Analiza przez wiredminds

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię liczenia pikseli firmy wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań użytkowników.

W procesie tym mogą być zbierane, przetwarzane i przechowywane dane, z których tworzone są profile użytkowników pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, te profile użytkowników są całkowicie anonimowe. Do tego celu mogą być używane ciasteczka. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i służą do rozpoznawania przeglądarki internetowej. Zebrane dane, które mogą zawierać również dane osobowe, są przekazywane do drukarek lub zbierane bezpośrednio przez drukarek. Wiredminds mogą wykorzystywać informacje pozostawione po wizytach na stronach internetowych do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę bez jej odrębnej zgody i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Jeśli rejestrowane są adresy IP, są one natychmiast anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku numerycznego.

optOut: Wyłączenie z śledzenia

 

Polityka prywatności w zakresie korzystania z Hotjar

Ta strona wykorzystuje funkcje serwisu internetowego Hotjar, prowadzonego przez Hotjar Ltd, europejską firmę z siedzibą na Malcie (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Hotjar używa ciasteczek. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Hotjar i tam przechowywane. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania informacji o zachowaniach naszych użytkowników i ich urządzeń końcowych (w szczególności adres IP urządzenia (jest zbierany i przechowywany tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu, typ urządzenia (Unique Device Identifiers), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (tylko w kraju), preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimowym profilu użytkownika. Informacje te nie są wykorzystywane przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji indywidualnych użytkowników, ani nie są łączone z innymi danymi o indywidualnych użytkownikach.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. F DSGVO.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 

Dezaktywacja Hotjar

Jeśli nie chcesz, aby Hotjar zbierał Twoje dane, możesz aktywować opcję Hotjar Opt Out. Tam masz możliwość dezaktywacji lub reaktywacji zbierania danych przez Hotjar poprzez proste kliknięcie na czerwony przycisk Dezaktywacja Hotjar. Uwaga: Usunięcie plików cookie, użycie trybu incognito/prywatnego w przeglądarce lub użycie innej przeglądarki spowoduje ponowne pobranie danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się zapisaniu profilu użytkownika i informacji o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej przez Hotjar oraz ustawieniu plików cookie śledzenia Hotjar na innych stronach internetowych poprzez ten link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

 

IP Anonimizacja

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

X. Prawo dostępu do informacji

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby, jak również, jeśli ma to zastosowanie, prawo do korekty, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub usuwania tych danych.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informowania, korygowania, blokowania lub usuwania danych, a także cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec konkretnego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej. Ponadto ma Pan/Pani prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru nad ochroną danych osobowych

 

XI. Zgoda

Poniższa zgoda (zgody) została nam wyraźnie udzielona, a my odnotowaliśmy Twoją zgodę. Zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach jesteśmy zobowiązani do udostępniania treści zezwoleń w każdej chwili.

 

Rejestracja

"Chcę się zarejestrować dla przyszłych zamówień i poprosić o dodanie moich danych do bazy danych klientów."

 

Ocena wiarygodności kredytowej

"Zgadzam się, że Creditreform może odwoływać się do informacji o wiarygodności kredytowej w oparciu o metody matematyczno-statystyczne z Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Niemcy, do celów własnej oceny kredytowej. Mogę wycofać swoją zgodę w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Creditreform można znaleźć na stronie https://www.creditreform.de/index.html.".

 

Jak mogę cofnąć moje pozwolenie?

Zgodę (zgody) można odwołać przez e-mail na adres: support@world-of-textiles.com ze skutkiem na przyszłość.