Stronę obsługuje: World of Textiles

Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe firmy Willy Maisel GmbH - Klient prywatny

Sklep online z odzieżą roboczą Opel (stan: czerwiec 2014)

 

§ 1 Obowiązywanie

Relacje biznesowe pomiędzy spółką Willy Maisel GmbH a klientem podlegają zawsze aktualnym Ogólnym Warunkom Handlowym. Odnoszą się one wyłącznie do zamówień, które składają użytkownicy iSv § 13 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BDB).

 

§ 2 Zawarcie umowy

1. Strona internetowa firmy Willy Maisela GmbH przedstawia jedynie prospekt zakupionego przedmiotu. Poprzez prezentację produktów na stronie internetowej firmy Willy Maisel GmbH zachęca klienta do składania ofert (zamówień). Przesyłane następnie e-mailem potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z umową sprzedaży.

 

2. Umowa kupna/sprzedaży zawierana jest po potwierdzeniu zamówienia w ciągu 1 dnia od otrzymania zlecenia lub najpóźniej wraz z dostawą towarów, która oznacza wtedy przyjęcie deklaracji ze strony firmy Willy Maisel GmbH.

 

3. Proces zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obejmuje łącznie 5 kroków. W pierwszym kroku należy wybrać żądane towary. W drugim można na życzenie ustalić udoskonalenia swoich produktów. W trzecim, należy podać swoje dane klienta w tym adres rozliczeniowy i, jeśli to konieczne, adres dostawy. W czwartym, należy wybrać sposób zapłaty. W ostanim kroku, macie możliwość jeszcze raz sprawdzić i w razie potrzeby skorygować wszystkie informacje (np. nazwisko, adres, sposób płatności, zamawiane pozycje) przed kliknięciem na „kup teraz“ i wysłaniem do nas zamówienia.

 

4. Willy Maisel GmbH nie przyjmuje zleceń od klientów, którzy nie osiągnęli jeszcze 18 lat.

 

§ 3. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy:

 

Nabywca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Nabywca lub wskazana przez Nabywcę osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, przejmie w posiadanie ostatni towar. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy, należy poinformować nas (Willy Maisel GmbH, Münchberger Straße 46, 95176 Konradsreuth, support@world-of-textiles.com, Tel.: 09292 / 519 - 500, Faks: 09292 / 519 - 720) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z [wzoru formularza odstąpienia od umowy], który nie jest jednak obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślecie Państwo swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji. Prawa odstąpienia od umowy zgodnie z § 312g. Ustęp 2 nr. 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) nie stosuje się do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane, a do ich produkcji jest wymagany indywidualny wybór lub decyzja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

 

2: Skutki odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy natychmiast i najpóźniej w przeciągu czternastu dni od wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy zwrócić wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od odstępującego, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas). Do zwrotu wpłat stosujemy ten sam sposób płatności, z którego skorzystaliście przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu opłat do czasu otrzymania zwróconych towarów z powrotem lub dopóki wcześniej nie zostanie zgłoszone, że towary zostaną zwrócone w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Są Państwo zobowiązani do bezzwłocznego odesłania lub przekazania nam towarów, w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformują nas Państwo o rezygnacji z umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeśli wyślą Państwo towary przed upływem czternastu dni. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Koszty zmniejszenia wartości towarów ponoszą Państwo tylko wtedy, jeśli zmniejszenie wartości towarów wynika z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż jest to konieczne do oceny jakości, cech i sposobu działania towarów.

 

§ 4 Dostawa

1. W razie braku dodatkowych ustaleń, dostawa odbywa się z fabryki firmy Willy Maisel GmbH na adres dostawy wskazany przez kupującego. Przeniesienie ryzyka występuje jednak tylko od momentu dostawy towaru do klienta. Dostawa w/na Niemczech, Belgii, Bułgarii, Bośni, Danii, Niemczech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Hercegowinie, Islandii, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Liechtensteine, Litwie, Luksemburgu, Macedonii, Malcie, Holandii, Norwegii, Austrii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Szwajcarii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Czechach, Turcji, Węgrzech, Ukrainie, Białorusi, Cyprze jest przeprowadzana przez firmę logistyczną DHL.

 

2. Czas dostawy wynosi 5 dni w przypadku produktu standardowego i 30 dni w przypadku produktów zmienianych na życzenie. Jeżeli w trakcie procesu przetwarzania zamówienia firma Willy Maisel GmbH ustali , że zamówione przez Państwa produtky nie są dostępne, zostaniecie o tym powiadomieni za pośrednictwem odrębnej wiadomości e-mail. W ten sposób umowa nie zostanie zawarta.

 

§ 5 Ceny i koszty wysyłki

1. Wszystkie podane na stronie internetowej sprzedającego Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT.

 

2. Sprzedawca informuje klienta na stronie internetowej o odpowiednich kosztach wysyłki. Kupujący musi ponieść te koszty. Jak wynika z § 3, klient, również w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

§ 6 Gwarancja

Konsument ma prawo do rękojmi za wady zakupionycj towarów zakupionych zgodnie z przepisami §§ 437 ff. Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) W szczególności, klient może żądać świadczenia uzupełniająceo (nowej dostaway lub usunięcia wad). Firma Willy Maisel GmbH ma jednak prawo zaproponować klientowi nową dostawę produktu, jeżeli usunięcie wady wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. Okres gwarancji wygasa po dwóch latach od dostawy towaru. Nabywca powinien złożyć roszczenie gwarancyjne, określając nr dostwy, jego dane i adres, oraz kilka informacji na temat jego powodu. Klient na żądanie firmy Willy Maisel GmbH wysyła wadliwy towar do zbadania, na koszt i ryzyko firmy Willy Maisel GmbH pod adres: Willy Maisel GmbH Münchberger Str. 46, 95176 Konradsreuth

 

§ 7 Warunki płatności

Firma Willy Maisel GmbH akceptuje następujące metody płatności w ramach procesu zamawiania, np. płatności kartą kredytową lub przelewem bankowym.

 

§ 8 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar jest własnością firmy Willy Maisel GmbH. do momentu całkowitej zapłaty.

 

§ 9 Kompensata, retencja

Prawo do kompensaty należności przysługuje klientowi tylko wtedy, kiedy jego roszczenia wzajemne są prawomocnie ustalone oraz uznane przez firmę Willy Maisel GmbH. Skorzystać z prawa do zastawu klient może jedynie wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tej samej umowie.

 

§ 10 Ochrona danych

Dane osobowe klientów, które zostały udostępnione firmie Willy Maisel GmbH w ramach stosunków handlowych są przechowywane i przekazywane do przedsiębiorstw współpracujących w celu realizacji zamówienia. Wszystkie Państwa dane będą traktowane poufnie. Dane są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności firmy Willy Maisel GmbH. Niniejsza polityka prywatności jest dostępna w formie do wydruku tutaj.

 

§ 11 Zapisywanie treści zamówienia

Tekst zamówienia nie jest przez nas zapisywany i nie można fo odzyskać po zakończeniu procesu zamawiania. Informacje z procesu zamawiania zostaną wysłane do Państwa drogą elektroniczną wraz z jego potwierdzeniem na Państwa skrzynkę e-mail. Dane zamówienia można również wydrukować bezpośrednio po wysłaniu zamówienia.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

Dla wszystkich porozumień umownych między firmą Willy Maisel GmbH a klientem stosowane jest prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Powyższe przepisy prawa mają zastosowanie jedynie do tego stopnia, w którym przez ich zastosowanie nie zostanie odebrana zapewniona uprzednio ochrona zagwarantowana przez przepisy prawne państwa, w którym klient posiada swój pobyt zwyczajowy w czasie dostawy.

 

§13 Usługodawca Strony internetowej

Strona kryjąca się pod domenami opel-workwear.com, opel-odziez-robocza.pl, opel-ropadetrabajo.es, ppel-vêtementsdetravail.fr, opel-munkaruhazat.hu, opel-arbetsklader.se, opel-bedrijfskleding.nl, opel-abbigliamentolavoro.it, opel-arbeitskleidung.de, opel-workwear.de

 

jest obsługiwana przez

Willy Maisel GmbH

Münchberger Str. 46

95176 Konradsreuth

 

reprezentowana przez prezesa: Dypl.-Kupca., Dypl.Inż. Willy Maisel

Dypl.-Kupca., Dypl.Inż. Willy Maisel

Telefon: 09292 / 519 - 500

E-mail: support@world-of-textiles.com

 

Sąd Rejestrowy: Hof Kodeks Handlowy 2480 NIP nr:. DE812055777 nr podatkowy.: 223/142/40077